Yeşil Kent ve Enerji Verimliliği’ne AYİDER Bakışı

         Kurulduğu günden bu yana, enerji verimliliği, kentsel dönüşüm, işçi güvenliği gibi konulara büyük önem gösteren AYIDER (Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği)’in Başkanı Melih Tavukçuoğlu ile Yeşil Binalar ve sektörün içinde olduğunu genel sorunlar hakkında konuştuk.

Kentlerin sağlıklı gelişimi için sahip olunması gereken yapı estetiği, enerji verimliliği ve iş güvenliği konularına geniş bir perspektif ile yaklaşan Tavukçuoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

         Öncelikle AYİDER’i yakından tanıyabilir miyiz? (Kurulma amacı, üye sayısı vb.) Ocak 2015 tarihinde, gayrimenkul ve inşaat konularında faaliyette bulunanlari, bu konulara ticari, sosyal, teknolojik. endüstriyel, kültürel, eğitsel ve hukuki yönden katkı sağlayanları ve en geniş şekliyle her çeşit ticari ve fikri anlamda yatırım yapan gerçek ve tüzel kişileri bir araya toplayarak birbirleriyle tanışmalarina imkân yaratmak, aralarındaki ilişkileri sürdürmek, dayanışmayı sağlamak, gelişmelerini temin etmek ve üyelerine her bakımdan yardımcı olmak amacıyla kurduk. Şu anda derneğimizin 270 üyesi bulunmaktadır. Derneğimizi kurmamızın üzerinden 1,5 sene geçmesine rağmen Kadıköy merkezli projelerimizle gerek yeşil kentler, yeşil binalar ve enerji verimliliği özelinde ne tür çalışmalar yaparak toplum genelinde farkındalığı arttırabiliriz? Atıkların %60’ından ve elektrik tüketiminin %70’inden binaların sorumluğu olduğunu düşünürsek, her gün inşa ettiğimiz binalarla geleceğimizi biraz daha tehlikeye atıyoruz. Yeşil bina ve çevre konularını misyon edinen AYIDER olarak geleceği mizi korumak adına yeşil binaların yapılması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yeşil bina konusunda öncelikli hedeflerimiz arasında Istanbul imar yönetmeliğinde uygulamaya yönelik değişikliklerin yapılmasına katkı sunmak, yeşil binalarla ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek ve toplumda bu konuyla alakalı farkındalık yaratmak bulunuyor. Kentsel dönüşüm, binaların yeşil bina olması için önemli bir projedir.