Başkandan

 

İstanbul’un en eski semtlerinden Kadıköy, Anadolu yakasının en eski ve en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ilçesidir. Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Kadıköy ilçesindeki binaların yüzde 72’si deprem riski taşımaktadır. Hükümetin 2012 yılında çıkardığı 6306 yasayla birlikte “kentsel dönüşüm” konusu gündeme gelince tüm gözler, Fikirtepe’ye ve doğal olarak Kadıköy’e çevrildi.

İnşaat sektörünün artık ekonominin lokomotif gücü olması ve kentsel dönüşüm, inşaat sektöründeki hızlanmayı daha da arttırdı. İstanbul değişip dönüşürken, sektörümüzdeki sorunları ve Kadıköy’den de çıkıp Anadolu yakasını bir bütün olarak ele almak açısıyla, İstanbul Anadolu yakasının geçmişi 60 yıla dayanan inşaat müteahhitleriyle birlikte Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’ni kurduk. Anadolu yakasındaki tüm inşaat müteahhitlerini aynı çatı altında toplamak amacıyla kurduğumuz derneğimiz, çağdaş yaşam alanlarını oluşturan tüm unsurları bir araya getirecek. AYİDER olarak sadece sektörde olup bitenleri rakamsal verilerle değerlendirmek odak noktalarımızdan sadece birini oluşturmaktadır.

AYİDER olarak asıl hedefimiz, kentin ruhunu koruyacak, çağdaş yaşamın ön plana çıktığı yapılar ortaya koyabilmektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentleşme oranı oldukça yüksek ve yapılan araştırmalara göre gelecekte kentlerde yaşayan insan sayısı daha da artacak. Duruma bu açıdan baktığımız zaman kentli olmanın ne demek olduğunu, kentlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak yapı estetiği, enerji verimliliği ve iş güvenliği konularında yenilikçi olmak asıl hedef noktalarımız. Bu anlamda AYİDER, bir sivil toplum örgütü gibi çalışmalarına devam etmektedir.

İnşaat sektörünü bekleyen ciddi sorunlar her geçen gün kendini biraz daha göstermektedir. Çünkü inşaat sektöründeki hareketlilik nedeniyle sektöre her gün yeni oyuncular katılmaktadır. Bu da haksız rekabet, işçi güvenliği, yapı estetiği, kent kimliği gibi konuları gündeme getirmektedir. AYİDER çatısı altında sektörümüzdeki sorunlara ışık tutarken, kent kimliğini korumanın ve hatta değişen Anadolu yakasının doğru bir kentleşmeyle değişmesi için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Amacımız gelecek nesillere beton yığınlarının hakim olduğu bir kent bırakmak değil, yeşil alanların ve sosyal yaşamların hakim olduğu “gerçek bir kent” bırakmaktır.

AYİDER Yönetim Kurulu Başkanı

Melih Tavukçuoğlu