Olağanüstü Genel Kurulu İçin Çağrı

Gündem:

Madde 3.7
Mülki idare amirinin izniyle lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. Kurulan bu tesislerin tümünü ya da bir kısmını üçüncü kişilere devredebilir, üçüncü kişiler ile alt işverenlik sözleşmeleri akdedebilir;

Madde 3.7
Mülki idare amirinin izniyle lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. Kurulan bu tesislerin tümünü ya da bir kısmını üçüncü kişilere devredebilir, üçüncü kişiler ile alt işverenlik sözleşmeleri akdedebilir; İktisadi işletmeler açabilir.

—————————————————————————————————————————————————

Madde 43.1
Yönetim kurulu 1 başkan, 15 üye ve 7 yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından iki yıllığına seçilir. Yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu üyelerinin arasından iki başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üyeyi seçerek görev taksimini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Madde 43.1
Yönetim kurulu 1 başkan, 15 üye ve 7 yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından üç yıllığına seçilir. Yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu üyelerinin arasından iki başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üyeyi seçerek görev taksimini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Madde 43.2
Dernek yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeliklerinin herhangi birinde herhangi bir görevde arka arkaya “iki” dönem görev alanlar arka arkaya “iki”dönemi takip eden üçüncü dönem için yönetim kurulu asıl ve yedek iyeliklerine aday olamazlar ve seçilemezler.

Madde 43.2
Dernek yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan kişi, arka arkaya iki olağn genel kurul sonucu görev yapabilir. Ancak arka arkaya iki dönemi takip eden üçüncü dönem için dernek yönetim kurulu başkanı olamaz.

—————————————————————————————————————————————————-
Tarih: 29.04.2019
Saat : 12:00
Adres: Büyük Klüp (Caddebostan Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Cd. No:42, 34728 Kadıköy/İstanbul)