Olağan Üstü Genel Kurul Duyurusudur

Birinci Oturum:

Tarih: 29.04.2019

Saat 12:00

Adres: Caddebostan Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cd. No:42, Kadıköy / İstanbul (Büyük Kulüp)

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa;

İkinci Oturum:

Tarih: 07.05.2019

Saat: 18:00

Adres: Caddebostan Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cd. No:42, Kadıköy / İstanbul (Büyük Kulüp)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Dernek Başkanının konuşması
4. Divan Heyetinin oluşması ve Divan Heyetine yetki verilmesi
5. Gündemin okunması ve gündeme ilave maddeler varsa oylanması
6. Tüzük Değişikliği istenen maddelerin (eski ve yeni hali) okunması ve oylanması
7. Dilek ve Temenniler.
8. Kapanış

Eski Madde 3.7
Mülki idare amirinin izniyle lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. Kurulan bu tesislerin tümünü ya da bir kısmını üçüncü kişilere devredebilir, üçüncü kişiler ile alt işverenlik sözleşmeleri akdedebilir;

Yeni Madde 3.7
Mülki idare amirinin izniyle lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. Kurulan bu tesislerin tümünü ya da bir kısmını üçüncü kişilere devredebilir, üçüncü kişiler ile alt işverenlik sözleşmeleri akdedebilir; İktisadi işletmeler açabilir.

—————————————————————————————————————————————————

Eski Madde 43.1
Yönetim kurulu 1 başkan, 15 üye ve 7 yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından iki yıllığına seçilir. Yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu üyelerinin arasından iki başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üyeyi seçerek görev taksimini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yeni Madde 43.1
Yönetim kurulu 1 başkan, 15 üye ve 7 yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından üç yıllığına seçilir. Yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu üyelerinin arasından iki başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üyeyi seçerek görev taksimini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Eski Madde 43.2
Dernek yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeliklerinin herhangi birinde herhangi bir görevde arka arkaya “iki” dönem görev alanlar arka arkaya “iki”dönemi takip eden üçüncü dönem için yönetim kurulu asıl ve yedek iyeliklerine aday olamazlar ve seçilemezler.

Yeni Madde 43.2
Dernek yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan kişi, arka arkaya iki olağn genel kurul sonucu görev yapabilir. Ancak arka arkaya iki dönemi takip eden üçüncü dönem için dernek yönetim kurulu başkanı olamaz.

—————————————————————————————————————————————————-