AYİD GENEL SEKRETERİ HAKAN ŞİŞİK: “KENTSEL DÖNÜŞÜM, ADA İÇİ EMSAL TRANSFERİYLE GERÇEKLEŞMELİ”

Büyük Kulüp Genç Girişimciler Komitesi tarafından 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenen “Gayrimenkul ve İnşaatta Riskler ve Fırsatlar Zirvesi”nde konuşma yapan AYİD Genel Sekreteri Hakan Şişik, planlanmamış imar artışları ve ada içi emsal transferi konularına dikkat çekti.

Türkiye ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerin başında gelen inşaat sektöründeki mevcut sorunları ve çözüm yollarını konuşmak üzere Büyük Kulüp Genç Girişimciler Komitesi tarafından 12 Eylül Cumartesi günü “Gayrimenkul ve İnşaatta Riskler ve Fırsatlar Zirvesi” düzenlendi. Açılış konuşmasını Ekonomi Gazetecileri Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı, İstanbul Ticaret Odası Eski Başkanı Mehmet Yıldırım’ın, Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş’ın, Tahincioğlu Nidapark İnşaat Genel Müdürü Sadun Coşkuntürk’ün ve Maltepe BelediyesiBaşkan Yardımcısı Sinan Çetiz’in de konuşmacılar arasında bulunduğu zirvede, AYİD (Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği) Genel Sekreteri Hakan Şişik de inşaatın ana gündem maddesi kentsel dönüşüm üzerine yaptığı konuşmasıyla dikkat çekti. Şişik konuşmasında, son günlerde sıkça tartışılan kentsel dönüşümün ada bazında mı, parsel bazında mı olması gerektiğine şu sözlerle açıklık getirdi: “AYİD olarak imar artışlarına karşı olmakla beraber ada bazında yapılaşmadan yanayız. Bunun yanında ada içi emsal transferinin hayata geçirilerek kamuya ait alanların çoğaltılmasının ve mahalli parklar yaratılmasının gelecek nesillere bırakabileceğimiz en iyi miras olacağı kanısındayız. Çünkü kentsel dönüşüm yapılırken, yeşil alanlar ve sosyal donatılar hesaba katılmıyor. Eğer ada içi emsal transferini gerçekleştirmezsek, 10 yıl sonra İstanbul beton kent haline gelecek.” Kentsel dönüşüm gerçekleşirken enerji verimliliğinin de göz önünde tutulması gerektiğini belirten Şişik, doğal kaynaklarımızı en az tüketen yeşil binaların inşaat müteahhitlerinin öncelikleri arasında olmasını tavsiye etti.
İmar artışları, arz talep dengesini bozuyor
Kentsel dönüşümün ülke ekonomisine katkısından bahsederken, doğru bir kentsel dönüşümün doğru bir şehir planlamasıyla gerçekleşebileceğini ifade eden Hakan Şişik, “İstanbul’un 39 ilçesinin bölge planları dışında 5000’lik yeni imar plan tadilatlarınınözellikle konut alanlarında yapılması, planlanmamış imar artışlarının gerçekleşmesi, kentlerimizin plan bütünlüğünü bozmakla beraber kontrolsüz nüfus artışına sebep olmaktadır. Artan nüfusa, yetersiz kalan altyapılar, yollar, hastane alanları, okul alanları ve diğer kamusal alanlar da eklenince kent yaşamı her anlamda olumsuz etkilenmektedir.” diyerek sözlerine devam etti. Bölge donatılarının ve planlarının üzerinde yapılan imar artışları o bölgedeki konut sayısını arttırdığı için arz talep dengesini bozduğunu, bu yüzden de reel fiyatların oluşamadığından söz eden Şişik, kısa vadede oluşan nominal fiyatların belirsizliğe ve spekülasyonlara yol açtığını söyledi.