Amaç ve Hedefler

İstanbul Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin amacı; gayrimenkul ve inşaat konularında faaliyette bulunanları, bu konulara ticari, sosyal, teknolojik, endüstriyel, kültürel, eğitsel ve hukuki yönden katkı sağlayanları ve en geniş şekliyle her çeşit ticari ve fikri anlamda yatırım yapan gerçek ve tüzel kişileri bir araya toplayarak birbirleriyle tanışmalarına imkân yaratmak, aralarındaki ilişkileri sürdürmek, dayanışmayı sağlamak, gelişmelerini temin etmek ve üyelerine her bakımdan yardımcı olmaktır.

 

  •  Mesleki içeriğimizde var olan konuların resmi kurumlarda değerlendirmeye tabii tutulabilmesi için inşaat ve müteahhitliğin tanımının yapılması ve anlatılması.
  •  Anadolu Yakasında inşaat ve müteahhitlik sektörünün geliştirilmesi, itibar kazanması için çözümler üretmek ve sektörün gelişimini hızlandırmak.
  •  Türkiye’deki inşaat müteahhitleri sektörünün uluslar arası ilişkilerinde lokomotif olmak, sektörü yurt dışında temsil etmek, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa piyasalarında etkinliğimizi arttırmak adına mesleki ve bürokratik ilişkiler kurmak.
  •  Sektörün büyük bir bölümünü oluşturan taşeron firmalar ve çalışma şekli konularında prensipler oluşturmak.
  •  Anadolu Yakasında gerçekleşen kentsel dönüşüm düzenlemelerinin yapılandırılmasında etkin rol oynamak.
  •  Anadolu Yakasında gerçekleşen kentsel dönüşüm sürecinin günümüze uygun bir şekilde Avrupa standartlarında oluşturulmasında öncülük etmek.
  •  Sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş bölümü yaparak bürokratik çalışmaların ortak bir standarda oturtulmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

Zühtüpaşa Mah Bağdat Caddesi Yolaç Plaza Kat:4 Daire:404

Kızıltoprak / Kadıköy - İstanbul

Tel.: +90 216 338 01 02

Fax: +90 216 346 12 80

info@ayider.org 

© 2016 AYİDER